Id�n is j�l teljes�t a magyar t�zsde

Magyarorsz�g uni�s csatlakoz�sa tov�bb n�velheti a BUX-indexet, melynek �rt�ke j�lius v�g�re el�rheti a 10 350 pontot - �ll az Ecostat Gazdas�gelemz� �s Informatikai Int�zet Mikroszk�p c�m� kiadv�ny�ban. A kutat�k szerint a magyar t�zsde az �v eddigi r�sz�ben is j�l teljes�tett: a BUX �rt�ke 5,4, a Dow Jones EURO Stoxx 50 r�szv�nyindex 3,6 sz�zal�kkal emelkedett.

A BUX-index "sz�pen teljes�tett" az id�n, febru�r 13-�n 5,4 sz�zal�kkal haladta meg tavalyi z�r��rt�k�t - olvashat� az Ecostat kiadv�ny�ban. Ugyanebben az id�szakban a Dow Jones h�r�gyn�ks�g �ltal bevezetett EURO Stoxx 50 r�szv�nyindex - melyet az Eur�pai Monet�ris Uni�hoz tartoz� orsz�gok legjobb t�zsdei c�geinek �rfolyamaib�l k�peznek - mind�ssze 3,6 sz�zal�kkal emelkedett.

A BUX-index �rt�k�t nagyban befoly�sol� n�gy vezet� r�szv�ny k�z�l tavalyi z�r� �r�hoz k�pest az OTP �rfolyama n�tt legink�bb, 10 sz�zal�kkal, ezt k�veti a Mol 9 sz�zal�kos �s a Mat�v 4 sz�zal�kos �rfolyam-n�veked�se. A kit�n� jelent�st k�zl� Richter �rfolyama kiss�g t�l�rt�keltnek bizonyult, mert febru�r 13-�n a pap�rok k�t sz�zal�kkal olcs�bbak voltak, mint 2003 utols� keresked�si napj�n.