ORIGO24 órakomment.huvidea[freemail]

"Ezt a f?zel?ket nem ?n f?ztem." Csepregi ?va a Quartnak

Inkei Bence | 2010.11.07. 12:00|

A Neoton Fam?lia karrierje a magyar popt?rt?net egyik legsikeresebb, ugyanakkor legvitatottabb sztorija is egyben. Most, hogy Csepregi ?va egy szokatlannak t?n? egy?ttm?k?d?sre k?sz?l az Unbending Treesszel, zenehallgat?s k?zben besz?lgett?nk vele arr?l, hogyan l?tta ? a Neoton-sztorit, a bels? konfliktusokat, Erd?s P?ter hat?s?t ?s hogy mit lehet tanulni a fiatalokt?l.

Fot?: P?lyi Zs?fia

1. ?s-Neoton: Nekem eddig Bach volt minden

Ez m?g a Neotonnak egy nagyon korai korszaka, ha j?l eml?kszem, az 1968-as Ki mit tud?-on l?pett fel ezzel a zenekar, mi pedig a K?cbab?k egy?ttessel n?gy ?vvel k?s?bb. Akkor nagyon soknak t?nt ez a n?gy ?v, ma m?r kev?sb?. A Neoton m?r a mi csatlakoz?sunk el?tt is ismert egy?ttes volt, f?k?nt a Kell, hogy v?rj c?m? sl?gernek k?sz?nhet?en, ?s ha nem is volt az ?lvonalban, de a j? er?s k?z?pmez?nybe mindenk?ppen bef?rt.

Miel?tt megismerkedett a Neoton tagjaival, hallgatta a lemezeiket?

Nem l?ttam ?ket koncerten, ez?rt sz?momra a Kell, hogy v?rj volt az igazi Neoton, meg volt egy m?sik sz?m, amelyik tetszett, az Egyszer v?get ?r az ?t, amely nem sokkal azel?tt sz?letett, hogy csatlakoztunk volna. Meg tetszett az akkori frontember, Gal?cz Lajos j?s?gos, kedves arca, a t?bbi tagr?l nem voltak kor?bbr?l ?lm?nyeim.

?s akkoriban m?gis milyen zen?ket hallgatott?

Nekem sok?ig m?g magn?m sem volt, csak valamikor 1976-77 t?j?n lett v?gre, addig ?n r?di?n hallgattam zen?t, onn?t jegyzeteltem ki magamnak, ami tetszett. Amikor voltak udvarl?im, akkor m?r hallgattuk a Szabad Eur?pa zenei m?sorait is. ?n k?z?piskol?s koromban kezdtem ?nekelni, eleinte sz?listak?nt, majd az 1972-es Ki mit tud?-on az ?nektan?rom a h?rom l?nytan?tv?ny?b?l (Babits Marcella, F?bi?n ?va ?s ?n) alak?tott egy tri?t, ez lett a K?cbab?k. Volt egy m?sik zenekarom is, a Stereo egy?ttes, amellyel szint?n indultunk a Ki mit tud?-on, vel?k a k?z?pd?nt?ben est?nk ki, egy?bk?nt ?pp mostan?ban tal?lkoztam az egyik taggal megint, ?k m?g mindig j?tszanak amat?r szinten. Viszont a K?cbab?kkal bejutottunk a d?nt?be is, ?gyhogy ennek k?sz?nhet?en sok helyre h?vtak benn?nket, majd olyan '74 k?r?l tal?lkoztunk a Neotonnal, ami els?re csak alkalmi dolognak t?nt. Akkor nagyon divatos volt a Les Humphries Singers nev? ?nekegy?ttes, ez?rt hasonl? m?sorral sokat l?pt?nk f?l a Neotonnal ?p?t?t?borokban, kompokon, azt?n v?g?l P?sztor Laci ?gy d?nt?tt, hogy legyen ez az egy?ttm?k?d?s ?lland? ?s ?gy csatlakoztunk. Ut?na m?r egy?tt ment?nk Olaszorsz?gba egy k?t ?s f?l h?napos turn?ra, ahol a Lara Saint Paul nev?, akkoriban h?res olasz ?nekesn?t kellett k?s?rn?nk. Ugyan kev?s p?nzt kaptunk, de h?t D?l-Olaszorsz?gban, csod?latos helysz?neken j?tszhattunk, fantasztikus id?szak volt. Azt?n a k?vetkez? fontos d?tum az 1977, amikor a Metron?m fesztiv?lon tal?lkoztunk Erd?s P?terrel, ?s akkor megv?ltozott az ?let.

2. Kati ?s a Kerek Perec: L?ngolok

Black Is Black?

Nem, de abb?l is vannak benne r?szletek, viszont ez egy m?sik sz?m feldolgoz?sa.

?risten, ki is ez... Ja, h?t a Nagy Kati. H?t igen, a Kati ?s a Kerek Perec is r?sze az ?let?nknek. ?k, ha j?l eml?kszem, valamikor a hetvenes ?vek v?g?n indultak, ?s onn?t j?tt k?t tagunk is. Mi vel?k ?gy tal?lkoztunk, hogy Erd?s P?ter kital?lta, hogy csin?ljuk meg a Super Hits lemezeket, amiken k?lf?ldi diszk?sl?gereket ?nekel?nk el, ami az?rt volt fontos, mert akkor alig lehetett m?g itthon k?lf?ldi lemezeket kapni. A Neoton csin?lta az alapokat, ?s ?nekelt a lemezeken a Kov?cs Katit?l Sz?ntai Juditig mindenki, ?s a Nagy Katival is ?nekeltem egy?tt a Fernand?t az Abb?t?l. Arra is eml?kszem, hogy amikor a vezet?j?k, Kiss Ern? meghallotta a Santa Mari?t, mondta, hogy nekik is valami hasonl? sl?gerre lenne sz?ks?g?k. Azt?n a mi akkori dobosunkkal, Ambrus Zolival egyre t?bb konfliktusa volt a zenekarnak: Erd?s P?ter azt szerette volna, ha minden zen?sz belevisz valami extr?t a koncertekbe, ?gy a dobos is, de Zoli ebben nem volt partner. A Santa Mari?-s lemezt vend?gzen?szekkel vett?k fel, ?s egy jazzdobos j?tszott helyette, valahogy nem tudta m?r felvenni a temp?t, ?s v?g?l P?sztor Laci ?s Jakab Gyuri ?gy d?nt?ttek, hogy a Zoli n?lk?l folytatjuk tov?bb. ?t ez rettenetesen b?ntotta, mert Gyurit ?s Lacit nagyon j? bar?tainak gondolta, sz?val nagyon neh?z dolog volt, ?s ugyanakkor, '80-ban ment el F?bi?n ?va is. Akkor mondta valaki, hogy van egy nagyon j? dobos a Kati ?s a Kerek Perecben, ez volt a Bard?czi Gyula, aki mondta is, hogy sz?vesen ?tj?nne, de csak V?gv?ri ?d?mmal egy?tt, ?s ?gy alakult ?t a Neoton Fam?lia, hiszen m?r '77 ?ta ezen a n?ven j?tszottunk.

Viszont a Kati ?s a Kerek Perecnek ezzel v?ge is lett.

Igen, pedig egy nagyon j? kis banda volt, ?d?mnak is volt vel?k egy nagyon j? sz?ma, a Titanic, de akkor m?r k?sz?l?ben volt a Neotonnak a k?lf?ldi siker, hiszen '79-ben voltunk a MIDEM-en, ahol m?r volt ?rdekl?d?s a zenekar ir?nt, ?s felcsillant a rem?ny, hogy k?lf?ld?n is befuthat a zenekar, ami pedig nagy m?zesmadzag volt...

3. Blondie: Heart Of A Glass

Ez a Born To Be Alive? Jaj, dehogy, h?lye vagyok... Blondie!

Ez egy diszk?sz?m, ?s egy olyan zenekar j?tssza, amelyik egy?ltal?n nem annak indult. A hetvenes ?vek v?g?n nagyon benne volt a diszk? a leveg?ben.

?gy van. Mi kicsit k?s?n kaptuk el ezt a hull?mot, de a diszk? kezdetben egy nagyon progressz?v dolog volt, hiszen a szintetikus hangszerek, a st?di?technika, a sz?rakoz?sm?d, minden megv?ltozott a hat?s?ra. Ez akkor nagyon j?nak t?nt, ?s a Santa Maria, a Hegyi rabl? ?s a t?bbi, ebben a m?fajban k?sz?lt dal is sikeres volt, ugyanakkor tudtuk j?l, hogy a diszk? az egy nagyon dr?ga m?faj: csom? olyan technikai k?ty? ?s egy?b dolog v?rhat? el, amit mi Magyarorsz?gr?l nem tudtunk ny?jtani, ez?rt ?gy d?nt?tt?nk, hogy kicsit magyaros?tjuk ezt a zenei vil?got. Minket ugyanis addigra m?r a P?ter r??bresztett arra, hogy a legfontosabb, hogy a zenekar tiszt?ban legyen vele, melyik az a k?z?ns?gr?teg, amelyikkel azonosulni tud. ?s akkor r?j?tt?nk, hogy az ugyanolyan h?tk?znapi emberek, mint akik mi vagyunk: mi nem viselkedt?nk sose szt?rk?nt, m?g a sz?npadon sem ?lt?zt?nk be nagyon, ?s ez?rt ki kellett tal?lni, mi az, ami ?rdekli ezt a nagyon sz?les k?z?ns?gr?teget. Akkor a rock nagyon n?pszer? volt itthon, de szinte senki sem j?tszott ?gymond popot. ?gyhogy vegy?tett?k a st?lusokat: a sz?npadon purit?n rockos megsz?lal?sra t?rekedt?nk, lemezen pedig ami belef?rt. A hangszerel?s els?rang? volt, hiszen P?sztor Laci nagyon k?pzett zen?sz volt, Jakab Gyuri pedig a jazz vil?g?b?l hozott mag?val hat?sokat, illetve volt egy hangm?rn?k?nk, Dob? Feri, aki gyakorlatilag a Neotonnal sz?letett ?jj?. ? addig a Hungarotonn?l mindig harcban volt mindenkivel, m?r majdnem kir?gt?k, ?s v?g?l a P?ter mentette meg, mert ?rezte benne a lehet?s?get, ut?na pedig nagy szerepe volt a hangz?sunk kialak?t?s?ban. Nagyon eg?szs?ges kever?k lett ?gy ebb?l: ?d?m hozott egy kis rockot, Gyuri egy kis jazzt, Laci pedig mindig a f?ld?n j?rt ?s mindig sl?gerekre t?rekedett. A sz?vegekben m?r a P?ternek is voltak n?ha ?tletei, ?gy a Marathon, a Don Quijote, az Egy kis nyugalmat ? ezeket mind az ? ?tletei alapj?n ?rta meg Hatvani Emese. L?nyeg, hogy lett egy kis mix: diszk?, pop, sl?gerzene, ?s olyan sz?vegek, amik nemcsak szerelemr?l sz?ltak.

4. P?l ?va: Pog?t t?ncolj

Volt m?r sz? tagcser?kr?l, ez a sz?m is egy ilyesmi eredm?nye.

P?l ?va? Igen, eml?kszem erre, ez 1983, pont akkor lett k?sz az ?j st?di? T?r?kb?linton, ahol ez volt az els? felv?tel, az ?va kislemeze. Volt egy ilyen aerobik-sz?ma is, nem?

Igen, az Aerobik volt a kislemez A-oldala, ez pedig a B-oldal.

Igen, ezt is a Dob? Feri csin?lta egy?bk?nt, ? volt a st?di?ban a f?n?k. Kitanulta Amerik?ban, a kever?pult haszn?lat?t, ?s ? is ?p?tette, ezt a sz?mot pedig ? hangszerelte. A m?sodik dal a Holnap hajnalig volt a st?di?ban, akkor k?sz?lt?nk a Yamaha fesztiv?lra. ?v?nak nagyon sok lehet?s?ge volt, rendk?v?l tehets?ges ember, akivel a kiv?l?sa ut?n is volt kapcsolatunk, vok?lozott t?bb k?s?bbi dalunkban is, de valahogy mindig rosszul s?lt el. Amikor mi elv?ltunk t?le 1982 v?g?n, akkor az v?glegesnek t?nt. Nekem nagyon neh?z is err?l a dologr?l besz?lni... ?ppen tegnap akadt a kezembe Seb?k J?nos A magyar rock t?rt?nete c?m? k?nyve, amiben valami hihetetlen aljas m?don besz?l a Neotonr?l ?s a szem?lyi probl?m?kr?l, csak arr?l ?r, hogy az Erd?s a bar?tn?je kedv??rt kip?ck?lte a zenekarb?l a F?bi?n ?v?t ?s a P?l ?v?t. Az az ?rdekes, hogy azt senki nem akarja tudom?sul venni, hogy a Neotonban ?n csak egy voltam a nyolc k?z?l, ott a P?sztor Lacinak volt teljhatalma a P?ter mellett, mindenr?l gyakorlatilag ketten d?nt?ttek. A zenekar sajnos a b?r?n ?rezte az egy?bk?nt nagyon tehets?ges P?l ?v?nak a neh?zs?geit, aki hihetetlen ?nt?rv?ny? volt, val?sz?n?leg p?nikbeteg is, mindig a legrosszabb pillanatokban lett rosszul. Nekem egyik tagcser?ben nem volt szavazati jogom, ?gy ebben sem, ?gyhogy az ?n lelkiismeretem abszol?t tiszta az ?v??k vagy Ambrus Zoli fel? is. Ha valaki kicsit is k?zel ?llt hozz?nk, az tudhatta, hogy senkire sem tudtam ?n hatni ?gy, hogy az ?n kedvem?rt hozzon fontos d?nt?seket a zenekarban. ?v?val egyszer?en nem lehet egy?tt dolgozni, ?s ezt nem ?n ?reztem a legjobban, hanem a t?bbiek, amikor p?ld?ul egy nappal az utaz?s el?tt kijelentette, hogy ? nem j?n vel?nk Jap?nba, mert ? most m?st akar csin?lni, ?s ez folyamatosan ?gy zajlott. Amikor 1998-ban ?jra ?ssze?llt a zenekar, ?n voltam az, aki V?gv?ri ?d?mmal egy?tt t?rden ?llva k?ny?rg?tt, hogy ?k is vegyenek r?szt ebben F?bi?n ?v?val, de akkor is bebizonyosodott, hogy ez ?gy nem m?k?dik. A Laci od?ig jutott, hogy nem hajland? m?r a l?nyokkal sz?ba ?llni, ez?rt nem lesznek rajta a '98-as koncert dvd-v?ltozat?n sem. Sajnos a tehets?g az kev?s, mert amellett egy?ttm?k?dni is kell tudni egy csapatban. Valahol olvastam egy ?js?gcikket, mely szerint ?va egyszer az idegszanat?riumban tal?lkozott Cserh?ti Zsuzs?val, ahol megbesz?lt?k, hogy mindkett?j?ket Erd?s P?ter tette t?nkre, ami egy r?galom, ?va sajnos a saj?t sors??rt felel?s. A P?ter lett volna a legboldogabb, ha az ?va talpra ?ll. Neh?z dolgok ezek, de sokan nem hiszik el nekem, hogy ezt a f?zel?ket nem ?n f?ztem.

5. Beatrice: Nem kell

Mi ez, Beatrice?

Egy olyan zenekar, amely kapcs?n mindig meg szok?s eml?teni Erd?s P?tert, s?t, n?ha a Neotont is.

El?sz?r is tiszt?zzuk az?rt, hogy a P?ter nem csak a mi zenekarunknak volt a menedzsere, hanem a Hungarotonn?l dolgozott. Majd elhat?rozta, hogy a Neotonnal akar foglalkozni, ami egy?bk?nt nem a mi k?zeli kapcsolatunk miatt volt, hanem mert lehet?s?get l?tott a zenekarban. Le is mondott az igazgat?tan?csi tags?g?r?l, ?s a PRO Menedzser Irod?ban foglalkozott a Neotonnal ?s m?s zenekarokkal. Viszont emellett ?lte a saj?t ?let?t, ?s egy politikus alkat volt, aki sz?v?n viselte a popzenei ?letet, ?s volt egy nagyon tehets?ges zenekar, a Beatrice, amely mindig kil?gott a sorb?l, ?s a P?ter elhat?rozta, hogy megszel?d?ti ?ket. Azt mondta nekik, hogy gyertek ide az irod?hoz, lesz lemezetek. Emellett j?ban is voltak, s?t, az is sz?ba ker?lt, hogy a Beatrice basszusgit?rosa, az Apu [Mikl?ska Lajos] ?rna nekem sz?mokat, ?s m?g koncerten is l?ttuk ?ket valahol egy kult?rh?zban. Ez nagyon nagy ?lm?ny volt, amikor j?tt a T?rden ?llva c?m? dal, amin?l ?n nem tudtam, hogy az a szok?s, hogy a Fer? azt mondja, hogy "T?rdre!", ?s akkor mindenki t?rdre ereszkedve hallgatja v?gig a sz?mot. Mi a k?z?ns?g k?zep?n ?lltunk, ?s gondoltam, hogy akkor ?n is let?rdelek, ?s a P?ter megr?ntotta a karomat, hogy nehogy let?rdeljek, ?gy mi ketten maradtunk csak ?llva, olyan volt, mintha egy nudista strandon ?lln?nk fel?lt?zve. Azt?n nem tudom, hogy pontosan mi t?rt?nt, de szerintem a Fer? egyszer?en r?j?tt, hogy neki nem ?ll j?l, ha j?ban van a hanglemezgy?rral, mert neki a harc volt az image-e. Ett?l f?ggetlen?l a P?ter rendk?v?l tehets?ges embernek tartotta ?t, mindig azt mondta, hogy n?zd meg, ez a Fer? beugrik a sz?npadra, ?s mindig pont ugyanoda ?rkezik, ahov? kell, ?s mennyire ?rzi a sz?npadot. Azt?n a Fer? elk?vette azt a hib?t, hogy r?m ?s a Neotonra vet?tette a P?terrel val? konfliktus?t, ezt szerintem nem kellett volna. Ha j?l tudom, a mai napig j?tssz?k a koncertjeiken a Santa Mari?t ?s a Joj?t, a k?z?ns?g meg kif?ty?li ezeket a sz?mokat. Volt egy?bk?nt Friderikusz S?ndornak r?gen, m?g Ny?regyh?z?n ?s Debrecenben nagyon n?pszer? talkshow-jai, ?s egyszer Debrecenben egy bokszringben hozott ?ssze benn?nket ?gy, hogy Seb?k J?nos ?s Nagy Fer? ?ltek az egyik sarokban, ?n pedig a P?terrel a m?sikban. A P?ter vitt mag?val ilyen-olyan iratokat, dokumentumokat, de az egy pontoz?sos, p?rg?s vita volt, amiben szeg?ny akkor vesz?tett. Mostan?ban egy?bk?nt Seb?kkel l?pten-nyomon ?sszehoz az ?let, nemr?g a Kossuth R?di?ban volt egy ?ltala szerkesztett m?sor, amiben ?n is megsz?laltam, de ott azt mondt?k, hogy nem volt ellens?ges a Neotonnal szemben. ?n nem hiszem, hogy a Neotont a P?teren kereszt?l kellene meg?t?lni, b?r az is igaz, hogyha a P?ter nem lett volna, akkor nincs Neoton Fam?lia sem.

6. Supremes: Baby Love

Diana Ross?

Ha a t?rt?net?t n?zz?k, volt n?h?ny hasonl?s?g a Supremes ?s a Neoton k?z?tt: ott is h?rom ?nekesn? volt, ott is voltak tagcser?k, r?ad?sul Diana Ross a menedzserrel szorosabb kapcsolatba ker?lt.

Igen, de ez elker?lhetetlen. Szerintem a szerelem viszi el?re az ?letet, az ?tleteket, a munkab?r?st nagyon sokszor befoly?solja, ?s ebben a szakm?ban rendk?v?l sok hasonl? t?rt?netet lehet hallani.

Nem ?rezt?k ?gy, hogy Erd?s P?ter szem?lye t?ls?gosan is r?telepedett a Neotonra?

P?ter egy nagyon er?s egy?nis?g volt, ?s nagyon neh?z volt neki meggy?znie a zenekart, hogy ?rt hozz?, de nagyon ?rezte azt, hogy az embereknek mire van ig?nye, mit ?rdemes csin?lni, ?s mindenkib?l kihozta a zenekarban, ami benne volt. Szinte minden pr?b?n, minden fell?p?sen ott volt, ?s t?ny, hogy abszol?t meghat?roz? volt a produkci?ban. Egy id? ut?n pedig a P?sztor Laci ?gy is ?rezte, hogy t?ls?gosan is r?telepszik a P?ter a zenekarra, ?s sz?p lassan kialakult k?zt?k egy konfliktus, ami nem veszeked?sben nyilv?nult meg, hanem amolyan er?pr?b?lgat?sokban. Ez olyan '83 k?r?l kezd?d?tt, amikor a Yamaha fesztiv?lra a Holnap hajnalig c?m? sz?mmal nevezt?nk, amit ?d?mmal ?nekelt?nk ketten, ?s a jap?nok csak kett?nket h?vtak meg. Ezen a Laci megs?rt?d?tt, ami t?k ?rthet?, hiszen ? volt a szerz?, m?gsem mehetett. Ez Bors Jen? ?s a Hungaroton akkori vezet?s?g?nek a kicsinyess?ge miatt volt, hogy kett?nk?n k?v?l a P?tert deleg?lt?k, a P?sztort pedig nem. Azt?n egyre jobban vesz?lybe ker?lt az egyens?ly, amikor nekem a Bob Heatlie nev? sk?t dalszerz? ?rt sz?mokat, ez?rt cser?be Laci?k megkapt?k Zolt?n Erik?t, aki nagyon sikeres is lett. Ennek a folyamatnak a k?vetkez? ?llom?sa az volt, hogy a sz?uli olimpi?ra a P?ter szerette volna, ha a Neoton ?r egy dalt, a Laci azonban ezzel nem t?r?d?tt, ?s v?g?l M?ndoki L?szl?val lett egy k?z?s sz?munk, a Korea. A v?ge pedig az lett, hogy P?sztor Laci a Gyurival ?s Bard?czi Gyul?val elkezdtek k?sz?l?dni egy m?sik ?letre, ?s 1989 v?g?n bejelentette, hogy el akarnak menni, ezt pedig a P?ter egy t?rd?f?sk?nt ?lte meg. ?gy t?rt?nt, hogy az ?d?mmal ?s Baracs J?nossal, a basszgit?rosunkkal, meg a vokalista l?nyokkal folytattuk tov?bb, ?s l?nyeg?ben ma is ?gy szoktunk fell?pni.

Ha ma sz?ba ker?l a Neoton, akkor az?rt ?ltal?ban sz?ba ker?l Erd?s P?ter is, ez nem zavar? nagyon?

Egyr?szt zavar?, mert nem a P?ter ?nekelt, nem ? volt a sz?npadon, nem ? ?rta a sz?mokat, ahogy ezt ? is mindig mondta. Ott volt egy ?rt?kes, ugyanakkor nagyon n?pszer? produkci?, amibe a P?ter rengeteg energi?t belefecc?lt, pedig neki ebb?l nem volt anyagi haszna. Viszont ha ? valamire feltette az ?let?t, akkor azt komolyan is csin?lta. ?n ezt kaptam a P?tert?l, mondhatjuk, hogy szakm?t adott a kezembe ?s ehhez k?pest, ha j?nnek a megjegyz?sek, lepattogzanak a p?nc?lomr?l ezek a dolgok. Legut?bb ?ppen az Apostol egy?ttest?l j?tt valami t?mad?s, amit nem is ?rtek, semmi bajuk nem volt, ?ri?si sl?gereik voltak, Szenes Iv?n ?rt nekik sz?vegeket. M?g egyszer mondom, hogy ?n nem voltam ott, amikor a sanzonbizotts?g d?nt?tt egy-egy el?ad?r?l, vagy amikor a Bors Jen??k meghallgatt?k az ?j lemezeket ?s kital?lt?k, hogy ebb?l vagy abb?l a lemezb?l mennyit rendeljenek. Ez is egy ?r?k harc volt, hogy most akkor az?rt nyomtak kevesebbet mondjuk a KFT lemez?b?l, mert nem volt r? nagyobb kereslet, vagy pedig ford?tva.

7. Aneka: Japanese Boy

Ez azt hiszem, az egyik legsikeresebb dem?, amit valaha eladtak. Bob Heatlie ?rta az Aneka nev? ?nekesn?nek, egy haverja pedig billenty?s volt, ?s a gar?zsban f?l is vett?k a dem?t. Bobnak az EMI-jal volt szerz?d?se, de nekik nem kellett a dal, ?gyhogy elvitt?k a Rocket Records nev? c?ghez, ami Elton John? volt, ?s ahol azt mondt?k, hogy nekik ?gy dem?verzi?ban j? lesz ?s ahogy volt, ki is adt?k, azt?n ?ri?si sl?ger lett. Ezzel a sz?mmal egy?bk?nt ?gy tal?lkoztam el?sz?r, hogy a jap?nok k?ldt?k el, hogy ?nekeljem el magyar v?ltozat?t, amikor m?g nem is ismertem Bobot. ? akkor ker?lt a k?pbe, amikor a P?ter ?gy ?rezte, hogy ki k?ne haszn?lni ezt a Yamaha-sikert, hiszen nagyd?jat kaptunk, ?s ugyan a Santa Maria t?bb orsz?gban is sl?ger lett, de a nagy falat Anglia vagy az NSZK lett volna, ?s ?gy j?tt az ?tlet, hogy valami k?lf?ldi zeneszerz? seg?thetne ebben. Ez volt Bob, akivel '84-ben kezdtem k?z?sen dolgozni, ?s egy nagyon tehets?ges ember volt, ?rt nagy sl?gereket Shakin' Stevensnek, Cliff Richardnak ?s a Monkeesnak is. K?z?tt?nk azt?n sz?v?d?tt egy szerelem is, ?s D?vidnak, a fiamnak ? az apuk?ja. Egy?tt is ?lt?nk p?r h?napot n?la Edinburgh-ban, azt?n hazaj?ttem, de a fiam gyakran kimegy hozz? most is.

8. The Unbending Trees: Alfred's Lovesong

Ez a Haj?s Krist?f, akir?l mondhatjuk, hogy egy r?gi ismer?s, s?t, egy rajong?, akit 2005-ben ismertem meg. Sokan a t?bbi rajong? k?z?l f?lt?kenyek is voltak r?, mert kifog?solt?k, mi?rt van ? kiv?telezett helyzetben. Engem is megd?bbentett a t?rgyi tud?sa, ?s ?t ?ve a N?pstadionbeli koncert alkalm?val ismerkedt?nk meg szem?lyesen is. Azt?n p?r ?vvel k?s?bb d?bbenten hallottam, hogy a Krist?fnak lemeze lesz, hiszen azt se tudtam, hogy ?nekel, azt pedig pl?ne nem, hogy k?lf?ld?n is karriert csin?lt. Elk?ldte nekem a lemezt, ?s r?csod?lkoztam, hogy milyen ?rdekes hangulata van ennek a zen?nek, meg az org?numa is saj?tos, azt?n tavaly h?vtak egy koncertj?kre, amire sajnos nem tudtam elmenni, de most megint felmer?lt, ?s v?g?l igent mondtam arra, hogy ?nekelj?nk egy?tt egy duettet az Unbending Trees december 2-i koncertj?n. S?t, miut?n kider?lt Krist?f sz?m?ra, hogy mely daloknak ?rtam ?n a sz?vegeit, megk?rt, hogy ?rjak az Unbending Treesnek magyar nyelv? sz?vegeket, mert neki csak angolul megy ez. ?gyhogy ?rtam is egyet, ez a Winchester Geese c?m? sz?m volt, ?s megpr?b?lom r?venni R?vb?r? Tam?st is, hogy seg?tsen ebben, mert ? ugyan m?ford?t?k?nt ismert, de a szakad?s ut?n ?rt sz?vegeket a Neotonnak is, ?s szerintem fantasztikus sz?veg?r? lehetne, ha komolyan foglalkozna ezzel.

9. Bloc Party: Banquet

Ezt ki j?tssza? Olyan diszk?-rock akar lenni?

A Bloc Party. Sz?mos fiatal git?rzenekar j?tszik diszk?s sz?mokat, pedig a diszk? egy id?ben ink?bb cikinek sz?m?tott ezekben a k?r?kben. A Neotont is ?sszek?t?tt?k a diszk?val, mennyire ?rzi ezt igazs?gosnak vagy igazs?gtalannak?

T?nyleg volt p?r diszk?s sz?munk, de az?rt el?g sok korszaka volt a Neotonnak. Engem egy?bk?nt nem s?rt, ha diszk?egy?ttesnek nevezik a Neotont, de ?n l?ttam Madridban Amanda Leart is, ?s az?rt az eg?szen m?s volt. A k?z?ns?g meg az ?js?g?r?k dolga az, hogy ha tudja, akkor rakja egy polcra az adott produkci?t. Most egy?bk?nt l?tom-hallom, amit a fiam hallgat ? aki m?r a Neotonban dobol ?, ?s ?gy vettem ?szre, hogy a fiatalok az?rt visszakanyarodnak az ?srockhoz, ?s nem csak az elektronikus zen?kre k?v?ncsiak. Az id? viszont megy, ?s mi pedig maradunk a magunk vil?g?ban, ez ?pp?gy igaz az Abb?ra, mint az itthoni nagy ?regekre sajnos.

?s volt olyan zenekar, amit a fia r?v?n szeretett meg?

?, hogyne. ?gy p?ld?ul a Green Dayt ?gy ismertem meg, az az egyik kedvencem, azt?n a Red Hot Chili Pepperst is im?dom, tudok b?gni a sz?maikon. A U2-t mondjuk r?gen is szerettem, b?r ?rdekes m?don mag?t Bon?t ? b?rmilyen sokoldal? egy?nis?g is ? m?r a sz?npadon annyira nem kedvelem, a zen?j?k?rt az?rt ?lni tudn?k. Az igazi nagy kedvencem viszont a Fleetwood Mac volt, kicsit olyan is szerintem, mint a Neoton amerikaiban. S?t, Dave Grohlt is nagyon szeretem, sz?val rengeteget lehet tanulni a fiatalabbakt?l, m?r ami a zen?t illeti.
?

N?gyesi P?l | 2010.11.07. 17:50 1
Nagyszer? ez az interj?, ugyanis pontosan megmutatja, hogy a h?lgy a mai napig nem ?rti, vajon mi?rt is v?llalhatlan az ami t?rt?nt. ? ?t?lt egy t?rt?netet, egy nagyon sikeres, diadalmas karriert tudhat maga m?g?tt. Hiszem, hogy m?lyen ?rzett Erd?s P?ter ir?nt. Ett?l kezdve egyszer?en nem tudja felfogni, hogy minden ami t?rt?nt hamis volt, a Neoton Fam?lia nemzetk?zi sikere nem nekik, a zen?szeknek k?sz?nhet?, s Erd?s P?ter sem az a f?ldre sz?llt menedzser-angyal akinek ? gondolja. Az?rt rem?lem, hogy egyszer megismerj?k a m?g?ttes t?rt?netet is, ami v?lhet?en az MSZMP p?rtirataib?l der?lhet ki.
baby snake | 2010.11.07. 20:57 2
ha valaki nem ismern? ezt az interj?t Erd?ssel, itt sok minden kider?l r?la: http://www.youtube.com/watch?v=axAh7TcSR7Q&feature=related
J?nos | 2010.11.08. 08:22 3
j? vide?. az ?nk?nyuralmi popminiszter. vajon lesz m?g ilyen? mondjuk, aki behozza a k?nai popzen?t.
Buzi Gyuri b?csi | 2010.11.08. 16:52 4
Csak, hogy egy r?gi f?lre?rt?semet v?gre tiszt?ba tegyem: A magyarock t?rt?net?nek szerz?je ?s az az ?nmag?t filoz?fusnak nevez?, Gy?zike showban is szerepl? szem?veges elmebeteg ugye nem azonos szem?ly?
Inkei Bence | 2010.11.08. 16:57 5
4# Nem, mert az ut?bbi az Sebe?knek ?rja.
nemrajong? | 2010.11.08. 18:49 6
?va n?ni! Lehet, hogy a m?ltadb?l csak a k?phez ragaszkodsz ami a t?k?rben m?r nem k?sz?n vissza, de amit mondasz valahogy nem stimmel - ?va n?ni! Voltak olyan h?rek ahol P?sztor L?szl? nev?t megeml?tett?k, aki a Yamaha fesztiv?lon vez?nyelte a nagy zenekart. Akkor hogy nem volt ott??? Az is m?r elhangzott, hogy az eg?sz zenekar sz?m?ra k?ldtek rep?l?jegyet, de az akkori vezet?s leny?lta ?s Te ezt nem tartottad b?nt?nak... ?rdekes a Ti?det nem....Az is fura, hogy egy ?gyban pihented ki magad dr?ga Mentoroddal, de ?ll?tod, hogy semmilyen r?utal? magatart?s, esetleges ?szt?nz?s nem jellemezte a h?l?szobai egy?ttm?k?d?sed a Te javadra? ?va n?ni - voltak p?lyat?rsaid akiknek a karrier nem jelentett annyit, hogy Mentorod k?zeled?s?t elb?rt?k volna viselni...,?s Te csak megk?sz?nheted Nekik azt, hogy P?ter nem cser?lt le. ..Mi lett volna Veled?? "Egyszer (k?ln?sen az elm?lt hossz? ?vtizedekre tekintettel) lehetn?l m?r val?ban ?szinte egy nyilatkozatodban, elismerve, ha nem ?llt volna melletted Erd?s ?r, akkor nem val?szin?, hogy ?nekesi p?lyafut?sod ragyogott volna ?n?ll?an (saj?t er?b?l ?s tehets?g?b?l)! -Azt most z?r?jelben jegyezve meg, hogy a mai napig is csak a NEOTON reperto?roddal vagy ?letk?pes, korl?tozott ig?nyre. t?nyleg sz?ke vagy... K?r ?va n?ni, hogy a Neoton sikere ?s a Te m?ltad a Te sz?db?l nem hiteles, pedig Te foggal k?r?mmel ragaszkodsz ahhoz, hogy ebb?l m?g jelened legyen... Pipacs
voltrajong? | 2010.11.09. 13:20 7
T?nyleg j? ez a cikk. Kider?l, semmi nem v?ltozott harminc ?ve. Sikk a Neotont csak Csepregivel ?sszek?tni. Pedig az 1976-190-k?z?tti id?szak ?s az 1998-as nagy koncert is F?bi?n ?v?ra ?s P?l ?v?ra (is) ?p?lt. ?s nagyon sok rajong? v?lem?nye volt, hogy ?gy h?rman voltak a legjobbak, meg m?g ut?na ketten Palival. ?s most a legnagyobb sl?gerek lemaradtak a dvd-r?l mert a k?t ?v?nak sajn?lnak egy kis jogd?jat adni. P?sztor nem besz?l vel?k? ? k?rte meg mindk?t ?v?t, ugyan mondjanak m?r le a jogd?jr?l, mert kev?s p?nz van a gy?rt?sra. F?bi?n k?szs?ggel lemondott 8cser?be csak ?j lemez?nek promot?l?s?t k?rte, Pali viszont nem, val?sz?n?, ? most nincs olyan helyzetben, hogy p?nz n?lk?l mindent. Erre mi t?rt?nik? kiveszik a dalokat, ?s elterjed, ebben is ?k a hib?sak. Ugye, mint a r?gi "sz?p" id?kben? Nincs semmi baj, csak a m?g maradt rajong?t?bor lesz gazdagabb egy ?sszev?gott, 12 ?ves felv?tellel.....
turorudi | 2010.11.09. 16:37 8
T?k finoman van megoldva a m?lttal val? szembes?t?s: szerintem minden kij?tt, aminek ki kellett j?nnie, s?t, t?bb is. Nem ?rtem, mire v?rtok, hogy CS? t?pje meg mag?t nyilv?nosan?
Feh?r G?bor | 2010.11.09. 21:20 9
Ki nem volt ellens?ges a Neotonnal, Seb?k vagy Nagy Fer??
Inkei Bence | 2010.11.09. 21:56 10
9# Azt hittem, egy?rtelm?, hogy Seb?k.
Seb?k J?nos | 2010.11.12. 13:27 11
Az ifj?s?gi lapok ?js?g?r?i soha nem voltak ?ellens?gesek? a Neotonnal ?s m?s ?rdemtelen?l szt?rolt vagy ?nf?nyez? zen?szekkel, zenekarokkal szemben. Csup?n voltak n?h?nyan, akiket a h?rom P-vel (p?nz, pina, politikai t?mogat?s) sem lehetett megvenni. Sem Erd?snek, sem m?snak. Ez?rt azt?n a hetvenes ?vek v?g?t?l (cs?ves jelens?g, fekete b?r?nyok, punkok, ?j hull?m stb.) vel?nk szemben voltak ellens?gesek azok, akiket kritiz?ltunk. S akkoriban t?tre ment az ef?le ?j?t?k?, mert az MHV-n?l ?s m?s int?zm?nyekn?l is a szakmai-?zleti-emberi vitak?rd?seket azonnal politikai k?rd?ss? transzpon?lt?k. Nemcsak a P. Mobil, Beatrice, CPG, vagy a Piramis, Dinamit, Neoton p?ld?ja, ellenp?ld?ja illusztr?lja ezt az ?ll?t?st, de a punk ?s az ?j hull?m ?kiny?r?sa vagy az ??llami ?j hull?m? illetve a vil?gszt?r-jel?ltek felfuttat?sa is. A Neoton-?gy ?s annak fejlem?nyei szerencs?re j?l dokument?ltak a korabeli sajt?ban, s a rendszerv?lt?s ?ta k?sz?tett k?l?nb?z? eml?kez?sekben, k?nyvekben, r?di?s-t?v?s anyagokban is sok ?rdekes r?szlet bukkant fel. P?l ?va h?tt?rbe szor?t?sa, illetve Csepregi ?szt?rol?sa? egy?rtelm?en az akkori rendszer ?s ?rendszergazd?k? m?ve, akik nemcsak a rockszt?rokat szelekt?lt?k (Liversing, Kex, Radics, Syrius, P. Mobil, Beatrice, URH, Kontroll Csoport stb.) ?vtizedekig, hanem a n?i el?ad?kat is. K?l?n t?m?t meg?rne a Koncz-Kov?cs-Zalatnay tri? karrierj?nek ?sszevet?se, de sokat mes?lhetn?nek az 1972-es Ki Mit Tud-on felt?nt el?ad?k (Sz?cs Judit, Mony?k Gabi, Mikrolied, K?cbab?k) is, Cserh?ti Zsuzs?r?l ?s m?sokr?l nem is besz?lve. Az, hogy Nagy Fer? mi?rt ?s hogyan volt ?ellens?ges? az MHV-val, illetve a Neotonnal szemben, ma m?r szint?n k?nnyen felder?thet?. Ez is n?z?pont k?rd?se, hiszen nemcsak a zenekarnak tett Erd?s-aj?nlatok v?ltak ismertt?, de id?k?zben el?ker?lt az a szerz?d?s is, amit Fer??k al??rtak(!) Erd?ssel, csak azt?n az udvarl?st ?s a h?zass?gk?t?st az ? eset?kben - sz?mos ok miatt - m?gsem k?vette n?sz. Ami pedig Csepregi r?di?s m?sorommal kapcsolatos ?ll?t?s?t illeti: ?n szint?n csak megsz?lal? voltam, mint ? ?s P?sztor L?szl?. ?zletr?l, az MHV k?nyszerp?ly?j?r?l (doll?rt kellett szerezni a dorogi hanglemezgy?r hiteleinek t?rleszt?s?hez), divattrendekr?l, illetve a Neoton jap?n sikereir?l, piaci eredm?nyeir?l besz?ltem. A magyar popzenei ipar ?llapot?r?l, a popmenedzser vagy Csepregi ?va erk?lcs?r?l nem esett sz?. Tal?n az ?js?g?r? r?k?rdezhetett volna ezekre az ?sszef?gg?sekre is, ha m?r ennyi teret szenteltek a m?v?szn? fecseg?s?nek.
Inkei Bence | 2010.11.12. 16:33 12
#11 Kedves Seb?k J?nos! ?n erre ugyanazt tudom mondani, amit turorudi a 8. sz?m? kommentben. Csepregi ?va elmondta, hogyan ?lte meg azt a korszakot, tal?n m?g kicsit t?bbet is, mint amit v?rni lehetett - ez egy interj? volt, nem pedig szembes?t?s. Aki az akkori szerepl?k k?z?l szeretne megsz?lalni a t?m?ban, annak ugyan?gy helyet adunk, ?nnek is k?sz?nj?k a hozz?sz?l?s?t.
Buzi Gyuri b?csi | 2010.11.12. 17:10 13
M?k Antal is elmondhatn? a v?lem?ny?t az ?ggyel kapcsolatban
R?gi P?ter | 2010.11.13. 10:51 14
Hagyjuk m?r a dr?m?t. Milyen erk?lcsis?ggel kell rendelkeznie egy sz?szi diszk?kir?lyn?nek, tal?n oktasson etik?t az ELTE filoz?fia tansz?k?n? Csak ?lt a lehet?s?geivel ?s k?sz. Fer?r?l (meg a t?bbi nagy "ellen?ll?r?l" Hobo, Cseh Tomek stb.) meg annyit, hogy az ?n. rendszerv?lt?s 1990-ben volt, ez el?tt is jelentek meg lemezeik, szerepeltek filmekben, voltak f?ll?p?seik. M?gis mit v?rt Fer? a kommunist?kt?l, hogy Beatrice sz?mra fognak pog?zni a p?rtkongresszuson?! Esetleg, hogy a sok el?gedett k?d?r-proli majd ?ket fogja hallgatni Tesla lemezj?tsz?r?l, Z?rai-V?mosi helyett a panelban?
voltrajong? | 2010.11.13. 16:08 15
kedves Inkei ?r! Ezek ut?n tal?n nem ?rtana megk?rdeznie az?rt a m?sik k?t ?v?t hogy hogyan is volt ez a dvd-b?l val? kiiktat?s? CS? pedig ha nem tudja a val?s?got nyilatkozni, ne mondjon ink?bb semmit! Mi?rt kell a m?sik kett?t megint mocskolni p?r ezer forint?rt? A rajong?k v?lem?nye, aki szerett?k egy?tt h?rmukat, nem sz?m?t????
Inkei Bence | 2010.11.13. 22:24 16
15# Nem hiszem, hogy a Quartnak hivatalb?l k?l?n cikkben k?ne foglalkoznia egy r?gen feloszlott zenekar szomor? bels? csat?roz?saival. Viszont, ahogy azt m?r kor?bban is ?rtam, a lehet?s?g nyitva ?ll a t?bbi szerepl? el?tt is, ha van mondanival?juk. A m?sik k?t ?va k?z?l az egyik egy?bk?nt jelentkezett is, de v?g?l m?gsem k?v?nt megsz?lalni, mondv?n, hogy a cikkre ?rkezett kommentek szerinte helyette is elmondt?k a val?s helyzetet.
exterminador | 2010.11.15. 14:21 17
R?gi P?ter: teljesen egyet?rtek. Ezek a nagy tehets?gek, akik most s?rnak, hogy ?ket Erd?s?k elnyomt?k, mi?rt nem pr?b?ltak meg k?lf?ld?n karriert csin?lni? Mert akkor mindj?rt kider?lt volna, hogy val?di konkurencia mellett legfeljebb a harmadvonalra lettek volna j?k. ?gy t?nik, sokan azt gondolj?k, hogy az MHV-nek kutyak?teless?ge lett volna mindent ?s mindenkit kiadni, holott ez egy?ltal?n nincs ?gy, figyelembe v?ve az akkori politikai k?r?lm?nyeket. De m?g ?gy is, egy k?zen meg lehetne sz?molni azokat a zenekarokat, amelyek?rt val?ban k?r, hogy nem jelenhetett meg a maguk idej?ben nagylemez?k.
guadagnini | 2010.11.17. 04:48 18
csak ?n flesselek BiszkuB?l?ra? am?gy nem ismerem a h?tt?rt?rt?netet-
p?nztalicska | 2010.11.17. 11:19 19
17 exterminador azonk?v?l, hogy butas?gokat ?rk?lsz, a sz?veg?rt?sed is gyatra.
matyi10 | 2010.12.01. 15:22 20
?rdekes, hogy v?ltoznak az id?k. Am?g az egyik gener?ci? a vil?gh?bor? borzalmait?l, a m?sik az 56-os ?lm?nyekt?l retteg; addig a k?vetkez?nek megadatik az, hogy azon m?l?zzon 2010-ben, hogy Csepregi ?va testi b?jai vagy a val?di tehets?ge miatt r?gott labd?ba a nyolcvanas ?vekben. Nekem (harminc m?ltam) ?s a rendszerv?lt?s ut?n sz?letetteknek furcsa. Furcsa, hogy egy lassan nagymama kor? n?t m?g mindig csak azzal tudnak megsz?l?tani, hogy ?rdemmel vagy ?rdemtelen?l volt olyan nagy sikere a nyolcvanas ?vekben ?s az Erd?s P?terhez f?z?d? viszonya vagy a tehets?ge miatt adott el 250e lemezt Jap?nban. @ Seb?k J?nos Tisztelt Seb?k ?r! Lehet valahol r?szletesebben olvasni Erd?s ?s Nagy fer? viszony?r?l? Engem ?rdekelne ez a dolog. :)